HERB OGmina Brzeźnica realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

 

HERB OGmina Brzeźnica w roku 2024 pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 72 705,60 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024.

 

 

 

HERB OGmina Brzeźnica w roku 2024 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20, w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 oraz art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Umowa została podpisana 4 marca 2024 roku.

Wysokość dotacji wynosi 104 427,00 zł.

 

 

HERB O

Gmina Brzeźnica w roku 2024 pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego
w wysokości 1 280 151,00 zł na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Celem Programu jest wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.