HERB OGmina Brzeźnica w roku 2024 otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych, a jej celem jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3,4,14,19 i 20, w art. 18 ust. 1 pkt 3-8 oraz art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Umowa została podpisana 4 marca 2024 roku.

Wysokość dotacji wynosi 104 427,00 zł.