Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

34-114 Brzeźnica, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Weronika Czubaj zamieszkała w Nowych Dworach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Weronika Czubaj wykazała się znajomością przepisów określających zadania gminy, w tym w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w  wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Kierownik GOPS w Brzeźnicy
Grzegorz Wojtas