Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1   

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Sikora zamieszkała w Przytkowicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Sylwia Sikora wykazała się znajomością przepisów określających zadania gminy, w tym w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych i zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w  wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Brzeźnica, dnia 27 luty 2023 roku

 

Kierownik GOPS w Brzeźnicy

Grzegorz Wojtas