HERB OMODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” w roku 2024 w MARCYPORĘBIE

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 Moduł 2, Gmina Brzeźnica pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Dziennego Domu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wartość dofinansowania: 61 920,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi 123 840,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania – czerwiec 2024r.

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1),
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

 

MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
KLUBU SENIORA „SENIOR+” w roku 2024 w BRZEŹNICY

 

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 Moduł 2, Gmina Brzeźnica pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu Seniora „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania: 30 960,00 zł
Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi 61 920,00 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania – czerwiec 2024r.

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł 1),
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.