Do zakresu działania Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

PROJ1Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0016/15.