Działaniami w ramach projektu objętych jest 10 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w mieszkaniu chronionym oraz teren Gminy Brzeźnica. Pomoc oferowana w ramach projektu to:

 

- działania pracownika socjalnego w mieszkaniu chronionym – są nimi objęte nimi 3 osoby. Wsparcie polega na wzmacnianiu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, pomocy w wykonywaniu zakupów, wizytach u lekarzy;

 

- praca socjalna w miejscu zamieszkania - objętych jest nią 7 osób z niepełnosprawnością psychiczną. Wsparcie polega na pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w funkcjonowaniu na co dzień, racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi, zachęcaniu do podejmowania aktywności, uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy lub miejscowości, w których beneficjenci projektu mieszkają.

Beneficjenci projektu dodatkowo objęci są wsparciem psychologa.