Kiedy składamy wnioski

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą już od 1 lipca. – w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej- od 1 sierpnia.

 

Wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami:

 

  • od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • od dnia 1 września do dnia 31 października -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy  przyjmowane będą już od 1 lipca – w formie elektronicznej, natomiast w formie papierowej- od 1 sierpnia.

 

Wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami:

 

  • od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia -ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października;
  • od dnia 1 września do dnia 30 września -ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • od dnia 1 października  do dnia 31 października -ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • od dnia 1 listopada  do dnia 30 listopada -ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • od dnia 1 grudnia  do dnia 31 stycznia następnego roku -ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.