HERB OCelem programu jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

 

 

 

Wysokość dotacji wynosi 22 490 zł .

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 28 112,50zł.