HERB OCelem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie. Program zakłada wsparcie finansowe gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

 

 

 

 

Wysokość dotacji z budżetu państwa dla gminy Brzeźnica na realizację Programu Opieka 75+ wynosi 4 200 zł .

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 8 400zł.