HERB OGmina Brzeźnica otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej na podstawie umowy Nr 240/OPS/2022 zawartej ze Skarbem Państwa Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

 

 

 

 

 

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze: realizacji dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy – organizacja poradnictwa specjalistycznego - Punktu Konsultacji prawnej i psychologicznej dla mieszkańców gminy; podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka.

Wysokość dotacji wynosi 81 237 zł.