LOGO P RZ

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje o pozyskaniu przez Gminę Brzeźnica środków finansowych w kwocie 14 019,60 na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Brzeźnica w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 14 019,60 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę:

  • nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień
w sprawowanie opieki będą dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.